Project SLAMIT (czech)


SLAMIT je založen na zkušenostech a výsledcích úspešných projektu SLAM a GrandSLAM. V soucasnosti se snaží o rozšírení rozvoje školních knihoven, které by se mely stát nejenom plnohodnotnými knihovnickými a vzdelávacími stredisky, ale zároven i zdrojem informací, založených na prístupech a vzdelávacích procesech, zakotvených ve školních osnovách.

Projekt SLAMIT v soucasnosti usiluje o další rozvoj výše uvedených úspešných projektu a snaží se rozšírit již získané poznatky, znalosti a zkušenosti mnohem širšímu okruhu evropských zájemcu.

Tento projekt usiluje o usporádání trí každorocních konferencí, zamerených na ucitele, školní knihovníky /knihovnice/, reditele škol a dalších odborníku na vzdelávání, managery a úredníky místní správy a mnoho dalších, kterí mají zodpovednost za zajištování vzdelávací politiky. Výsledkem techto setkání budou nové skupiny odborníku na vzdelání, ochotných rozvíjet místní správu /to teda fakt neumim líp preložit?, znamená slovo „provision“ správa, nebo predpis???// a dávat podnety ke zmenám v místních, regionálních i celonárodních /správách???/ predpisech.
Spojení skupin jednotlivcu, kterí se zajímají o knihovny, informacní centra a nové ucební metody, je príležitostí pro rozširování výhod mezinárodní spolupráce nejenom po praktické a reálné stránce /Comenius, Minerva atd./, ale také podporou spolupráce, zprostredkovanou pomocí e-Twinningu.